تازه ها و شنیده ها
خانه > all > متفرقه > قطع بی رویه درخت ها و آثار آن

قطع بی رویه درخت ها و آثار آن

یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست، قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها و مرتع هاست که نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر توارثی زمین، اعم از درختان و گیاهان یا جانوران و در پی آن، فوران خشم طبیعت به شکل سیل های ویرانگر، حمله شن های روان و توسعه بیابان ها، خشک سالی های وحشتناک، شیوع انواع آفت ها همچون سنّ و ملخ و موش، بیماری های مضرّ، سرمایه های انسانی جامعه را تهدید می کند.
نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی در مناطق خشک که حیات تمامی موجودات از جمله انسان، با بهره های مستقیم و غیرمستقیم آن ارتباط تنگاتنگ دارد، نابخشودنی است و پیامدهای ناگوار جبران ناپذیری، مانند ویرانی کانون های زیست انسانی و نیز کوچ امواج انسانی بر جای می گذارد. این امر سبب شده است مردم برخی مناطق، دیگر قادر به تأمین غذای خود نباشند و در نتیجه، به پناهندگان زیست محیطی تبدیل شوند و به سوی نزدیک ترین شهر یا مرکزهای کمک رسانی هجوم برند.
بنابراین، تخریب ویرانگر جنگل ها و مرتع ها سبب کاهش تولید چوب جنگل (به عنوان ماده خام مورد نیاز صنایع مختلفی از جمله کاغذ سازی و چوبی) و تولیدات دامی مرتع ها (همچون گوشت و دیگر فرآورده های دامی) و دیگر محصولات فرعی گیاهان (مانند داروهای گیاهی و صنعتی) می شود. این آسیب ها، بخش کوچکی از زیان های بسیار هنگفت و جبران ناپذیری است که به سبب کاهش میزان نفوذ آب در خاک، شسته شدن خاک های مستعد، پر شدن دریاچه سدها از رسوب و ویرانی های ناشی از تخریب اماکن و تأسیسات موجود در مسیر سیل، پدیدار می شود.
موارد یادشده، بیانگر تحول و دگرگونی در نعمت های خدادادی و تبدیل نعمت به نقمت است که این امر، مصداق برجسته تبدیل نعمتی است که قرآن کریم، انسان را به شدت از آن برحذر داشته است.

با آرزوی بهترین ها برای شما...

درباره بهزاد دهستانی

bigtheme
x

شاید بپسندید

دانستنی های جالب

مقاومت موش صحرایی بیشتر از شتر در مقابل کم آبی است. دانستنی ها، پوستی که ...